از زمانی که اولین تلفنهای ثابت و سیمی و بی کیفیت اختراع و تولید شد و گراهام بل شروع به صحبت تو این .گوشی کرد مدتی میگذره :صدای گراهام بل تا بتوانید محتویات این قسمت را مشاهده نمایید عضو شوید خود شوید و یا اگر عضو نیستید وارد حساب کاربری لطفا توی این مدتی که نه میشه گفت خیلی زیاد بود و نه خیلی کم فناوریها و امکانات مخابراتی به حدی رشد کرد تلفنها از قالب سیمها و کابل کشیها خارج شدند و "موبایل"ها وارد .که شد بخشی از زندگی روزمره مردم دنیا بازار شدند.حاال مردم میتونستند بدون وصل بودن به سیم و کابل با همدیگه صحبت کنند.شاید اونموقع همین صدای بی کیفیت که به سیم نیاز نداشت معجزه تلقی میشد ولی دلیلی بر جلوگیری از رشد این فناوری .نداشت کم کم گوشیهای موبایل پیشرفته شدند و امکاناتی از قبیل موسیقی و فیلم و عکس و... هم بهشون اضافه شد.همپای گوشیهای موبایل تکنولوژیهای ارتباطی هم نسل به نسل پیشرفت کردند و ارتباط شکل جدیدی گرفت.گوشیهای موبایل هم کم نیاوردند و پارو جلوتر گذاشتند.کمپانیهای سازنده موبایل به هر نیتی که داشتند .کم کم موبایلها رو جزئی از زندگی مردم مدرن می کردند موبایلها یه جهش بزرگ داشتند که به گفته خیلی کارشناسها یه نقطه عطف تاریخی بود.گذر موبایلها یه به اصطالح "فون"ها به "اسمارتفونها"از حق نگذریم با ورود اولین "آیفون" شرکت اپل بود که اسمارتفونها امروزی شکل گرفتند و امکاناتی از قبیل تقویم کاری و یادآوری قرارها و و سازماندهی ارتباطات کاری و دوستانه و همه .و همه وارد اسمارتفونها شدند .این موجودات عجیب محدود نشدند و کم کم شدند منشی و حسابدار و همراه و دوست صاحب خودشون روزی چندین و چند ساعت از وقت صاحبهای خودشون رو به خودشون اختصاص دادند.طوری که االن ...کارشناسها میگند کم کم باید به فکر مشکالت "گردن"مردم مدرن دوستدار موبایل بود ...بگذریم.موضوع مقاله اصال این نیست.موضوع مقاله از اینجا شروع میشه که همچین موجودی گم بشه .قطعا ُشکی که به صاحبش وارد میشه خیلی سخت و بزرگه .و صاحب بخت برگشته باید همه ی تالشش رو بکنه که این دوستش رو پیدا بکنه دوستی که یه جورایی همه ی زندگیش دست اونه.شاید این شعر شیخ بهایی به حال و روز صاحب موبایل :بخوره آن دوست که رسم دوستداری بشکست.............میرفت و منــش گـرفـته دامـن در دست میگفــت کــه بــعد از ایـن بـه خوابم بینی.............پنداشت که بعد از او مرا خـوابی هست ...حاال احتماال صاحب غمگین و غمناک تمام توان خودش رو به کار میبنده تا رفیقش رو پیدا کنه بدون برخورد احساسی این مقاله در مورد پیدا کردن موبایلهای گم شده،چه دزدیده شده و چه .مفقود شده صحبت میکنه : در یک تقسیم بندی کلی گوشیهای مفقودی رو به دو دسته میشه تقسیم کرد گوشیهای خاموش  گوشیهای روشن  گوشیهای خاموش در این مورد توضیح زیادی الزم نیست.چون این گروه و در کل ردیابی گوشیهای خاموش مختص سرویسهای .جاسوسی و اطالعاتی هستش البته برای سرویسهای جاسوسی مفقودی یا غیر مفقودی بودن گوشی فرقی نداره و اصوال با هدفهای دیگه ...به معنای ردیابی و رهگیری و یا استراق سمع سوژه و(tracking(مثال برای ترکینک.این کارو انجام میدند شاید برای شما سوال پیش بیاد که چطور میشه اینکارو کرد؟ :جواب زیاد سخت نیست دیوایسها و گجتهای این دور و زمونه اونقدری پیچیده هستند که زاویه ها و الیه های پنهان چه سخت افزاری و .چه نرم افزاری داشته باشند .در مورد نرم افزار که مثال زیاده مثال قضیه لو رفتن ردیابی کاربران اپل توسط این شرکت و یا نمونه های دیگه تو قسمت سخت افزاری هم مثال شما دیدید که با برداشتن باتری یه گوشی بازم ساعت و تاریخ و تنظیمات اصلی و... به هم نمیریزه.با ذکر این نکته که ساعت و تاریخ باید محاسبه بشند و این محاسبه قطعا نیاز به الکتریسیته داره.وجود منبع برق عیر رسمی)باتری اصلی(تقریبا ثابت شده است. یا سواالت بی جواب دیگه ای ...هم که موجوده : باید گفت به برخورد با این ماجرا دوجوره .گروه اول که مطمئند این قضیه برای اهداف جاسوسی هم مورد استفاده قرار میگیره-1 .گروه دوم که این نوع نگاه کردن به ماجرا رو توهم توطئه میدونند و کال اعتقاد به هیچ نوع جاسوسی ندارند-2 البته چون موضوع مقاله ما بررسی این قضیه نیست،به گفتن همین نکته کفایت میکنیم که سرویسها ...جاسوسی و اطالعاتی گاها از طرف هم تو مواردی متهم میشند که باورش بی نهایت سخته گوشیهای روشن ....اما میرسیم به گروه دوم یا ردیابی کوشیهای روشن یا به اصطالح زنده :باز این بخش رو به چند دسته تقسیم میکنیم گوشیهایی که تغییر کلی نرم افزاری کردند و به هیچ اثری از نرم افزارهای نصب شده روشون نیست)توضیحش جلوتر  (میاد ...گوشیهایی که تغییر نرم افزاری نکردند و با همون نرم افزار و حالتی که بودند روشن هستند یا روشن موندند  :(گروه اول)گوشیهایی که به کلی تغییر نرم افزاری کردند :اول یه توضیح بدم که چرا این تغییر مهمه تو قسمت بعدی میخواییم در مورد ردیابی گوشیها توسط نرم افزارهایی که میشه روشون به همین منظور نصب کرد صحبت کنیم که خوب اگر موضوع این گروه)حذف همه اون برنامه ها(برای دیوایس شما اتفاق بیفته .کال استفاده از اون نرم افزارها منتفی میشند این اتفاق فقط تو گوشیهای سرقتی اونم سرقت توسط سارقین خیلی حرفه های میفته که تا گوشی رو میدزدند اقدام به خاموش کردن گوشی میکنند و سیمکارت رو خارج میکنند و بعدش گوشی رو کامال فرمت یا .هارد ریست میکنند یا بهتر بگم به هر روشی که بلدند تمام نرم افزارهای ردیابی و رهگیری رو حذف میکنند .IMEI ناامید نشید.هنوز یه امید برای رهگیری گوشی هست.اونم شناسه)کد(ی به اسم شناسه بین المللی تجهیزات موبایل" رو میشه "به معنی "Identity Equipment Mobile International "یا IMEI گفت شماره شناسنامه هر موبایله و هر گوشی موبایل هرجای دنیا که تولید بشه باید یکی از این کدها رو داشته .باشه.همین االن میتونید امتحان کنید و این کد رو تو گوشی خودتون ببینید برای این کار کافیه کد #60 *#رو تو گوشی خودتون شماره گیری کنید)تقریبا رو همه گوشیها جواب میده(به محض .ورود این کد شما شناسه گوشی خودتون رو میبیند خوب این کد فواید زیادی داره مثال تشخیص گوشی اصل از تقلبی یا جلوگیری از سوء استفاده و... و البته رهگیری ...گوشیهای مفقودی اگر شانس بیارید و گوشیتون توسط یه سارق خیلی خیلی خیلی حرفه ای دزدیده نشده باشه که بخواد شناسه گوشیتون رو عوض کنه)معموال کار همون دزدهایی هستش که تو جاهایی مثل عالءالدین مغازه باز کردند و کارشون دزدیه...(در هر صورت اگر این شناسه عوض نشده باشه)البته خیلی خیلی کم اتفاق میفته تغییر شناسه( میتونید از .طرق قانونی پیگیری گنید برای رهگیری گوشیتون بعد از طی مراحل قانونی و ثبت شناسه گوشیتون به عنوان سرقتی به محض اینکه گوشی با سیمکارت روشن بشه مشخصات سیمکارت ضبط میشه و به شما اطالع داده میشه و با سرباز نیروی انتظامی میتونید ...برید به آدرس طرف برای جلب و :میرسیم به گروه دوم گوشیهای روشن گوشیهایی که تغییر کلی نرم افزاری نداشتند و نرم افزارهاشون حفظ شده و روشن موندند یا .روشن شدند :این اتفاق دو حالت داره گوشیتون دزدیده نشده و فقط گم شده  گوشیتون توسط یه دزد ناشی دزدیده شده و بدون اینکه تغییر نرم افزاری خاصی توش بده با تعویض سیمکارت و... اقدام  .به روشن کردنش میکنه خوب.تو گروههای قبلی شما نمیتونستید کاری بکنید و سرویسهای جاسوسی یا پلیسها بودند که کاری از دستشون برمیومد ولی اینجا شما خودتون هم میتونید پلیس باشید هم سرویس جاسوسی)با کمی بی ...(رحمی خوب همه ی این کارها توسط یه سری نرم افزار انجام میشه.تو گوشیهای امروزی شما امکاناتی از قبیل دوربین اصلی،دوربین جلو،جی پی اس،میکروفون و... میبینید که همه ی اینها عالوه بر اینکه تو نقش اصلی خودشون میتونند مفید باشند تو پیدا کردن گوشیها)البته همه گجتها حتی لپ تاپها(میتونند کمکتون کنند و به .نحوی دزد و یا دزدهارو رسوا کنند GPS یا به قولی"سیستم موقعیت یاب جهانی" رو که حتما "System Positioning Global "یا همون gps میشناسید.این امکان که یه قطعه سخت افزاری داخل گوشی داره با اتصال به ماهوارهای خودش میتونه .مختصات دقیق مکان شمارو با توجه به عرض و طول جغرافیایی نشون بده ...خوب همونطور که میبیند دقیقا این چیزیه که شما میخوایید.یعنی اینکه بدونید گوشیتون االن دقیقا کجاست دوربینها دوربینها هم میتونند با تهیه تصویر از محیط و مخصوصا دوربین جلو میتونه با ثبت چهره فرد احتماال" سارق به .پیدا کردن گوشی بهتون کمک کنه میکروفون .میکروفون هم میتونه با ضبط صدا کمک هرچند مختصری بکنه تو پیدا شدن گوشی خوب همونطور که میبینید گوشیها و مخصوصا گوشیهای هوشمند امکانات خوبی دارند که بتونه تو پیدا کردن خودشون بهتون کمک کنند اما چه طوری؟؟ :نرم افزارهای ردیابی گوشیهای مفقودی نرم افزارهای مختلفی برای پلتفرمهای مختلفی نوشته شدند که میتونند با جمع آوری اطالعات مختلف)طول و عرض جغرافیایی و تصاویر و صداهاو...(و ارسالشون به جاهایی که خودتون براشون تعریف کردید)مثال یه سرور .یا یه یه آدرس ایمیل خاص(شما رو در جریان موقعیت گوشیتون قرار بدند این نرم افزارهای مشخصات و قابلیتهای مختلفی دارند که چون هدف مقاله معرفی اونها نیست فقط چندتا :تصویر از محیطشون میذاریم :چندتا نکته :آسیب شناسی موردهایی بوده که به اشتباه افرادی که سارق نبوند تصاویرشون به عنوان سارق پخش شده برای نمونه تصاویر خانواده ایرانی که یه لپ تاپ دست دوم رو خریده بودند ولی از قضا این لپ تاپ از یه شخص تو لندن دزدیده شده بود و اون شخص هم با نصب همین نرم افزارها تصاویر این خانواده رو پخش کرده بود که نهایتا به .عذرخواهی صاحب لپ تاپ که تصاویر رو به صورت شتاب زده پخش کرده بود منجر شد :سوء استفاده .امکاناتی که این نرم افزارها در اختیار کاربرها میذارند عموما محدود شده هستند و این محدودیت دلیل داره افراد سودجو با دستکاری جزئی این نرم افزارها رسما میتونند استفاده های جاسوسی ازشون بکنند و البته .این مورد)نقض حریم شخصی(ال اقل تو کشور ما مجازاتهای خیلی خیلی سنگینی داره :نکته خیلی خیلی خیلی مهم برای بعضیها گم شدن گوشی یه ضرر مالی و یا مشکالت کاری و دردسرهایی از این قبیل حساب میشه که .البته به اندازه ی کافی بزرگ و دردسر ساز هست.اما برای بعضیها خیلی مهم تر و دردسر ساز تر میشه ...اونم وقتی که تو گوشی فایلهای شخصی و خصوصی نگه میدارند این بدترین اتفاقی هستش که ممکنه برای فردی بیفته که گوشیش مخزن االسرار خانوادگیشه و تصاویر و .ویدیوهای شخصی نگه میداره .توصیه بنده به زیرونیها اینه که به هیچ وجه اینکارو نکنند و فایلهای شخصی تو گوشی نگه ندارند :راهکار با نصب نرم افزراهای ردیابی و رمز گذاشتن)کدهای مخفی برای جلوگیری از پاک شدنشون(و رمز گذاشتن رو خود گوشی شانس پیدا کردن گوشیتون رو بیشتر کنید و از طرفی احتمال سوء استفاده از گوشیتون رو هم .کمتر کنید :یک روش خیلی مهم ...گاهی شده گوشیتون دم دستتون گم بشه.مثال تو خونتون گم شده باشه یا تو یه مهمونی و :برای پیدا کردن تو این موارد هم یه راه پیشنهاد میدم زنگ زدن به گوشی ...بله ...این هم خودش یه نوع ردیابی هستش.کافیه زنگ بزنید و برید ببینید صداش از کجا در میاد .این یه مقاله مختصر بود در مورد رهگیری گوشیهای گم شده .سوالی بود در خدمتم .فعال با اجا