رم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند. ساختار جدولی صفحات این گونه برنامه ها، کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از فرمول، بین اطالعات در آنها ارتباط برقرار کنند. به فایلهایی که به این صورت در نرم افزار ایجاد میشوند Workbookیا کارپوشه گفته میشود روش اجرای Excel چگونه یک کتاب کاری (Workbook (جدید را باز کنیم با استفاده از گزینه new از منوی file یک کتاب کاری (Workbook (جدید را باز کنیم چگونه یک کتاب کاری (Workbook (را باز کنیم آشنایی با محیط Excel بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه برای بزرگنمایی یا کوچک نمایی نمایش صفحه از گزینه zoom می توان استفاده کرد که این گزینه از دو طریق قابل دستیابی می باشد : 1 -در منوی view قرار گرفته 2 -در سمت راست ، پایین صفحه نمایش به شکل عالمت + و - بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه حرکت در صفحات در Excel • برنامه excel دارای sheet های مختلف است که این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می دهد تا همزمان از چند صفحه کاری مجزا استفاده نماید • کافی است بر روی شیت ها کلیک کنیم تا صفحه های کاری مجزا را ببینیم حرکت در صفحات در Excel ایجاد صفحات جدید و تغییر نام در کاربرگ های Excel در برنامه excel می توان کاربرگ های جدیدی را به فایل مورد نظر اضافه کرد که این کار با انتخاب insert worksheet یا فشردن کلید f11+shift امکان پذیر است ایجاد صفحات جدید و تغییر نام در کاربرگ های Excel در برنامه excel می توان فایل های جدیدی را که ایجاد می کنیم با استفاده از گزینه save از منوی fileذخیره نماییم ذخیره کردن یک کتاب کاری ذخیره کردن یک کتاب کاری ذخیره کردن یک کتاب کاری بستن یک کتاب کاری استفاده شده ً باز کردن یک کتاب کاری اخیرا استفاده از کمک Help در برنامه excel می توان از امکان help بهره گرفت . به این ترتیب که نام دستور یا فرمان مورد نظر را در قسمت مشخص شده کادر مربوطه تایپ کرده و با اندکی تسلط به زبان انگلیسی کاربرد آن دستور را در نرم افزار مطالعه می نماییم . Help به صورت عالمت سوال در باالی سمت راست صفحه قرار دارد استفاده از کمک Help خروج از 2010 Excel ایجاد کتابهای کاری در Excel در برنامه excel می توانم فایل های جدیدی را به صورت template های آماده از سایت office دانلود کنیم . برای این کار هنگام انتخاب گزینه new از منوی file می توانیم بر روی الگوهای آماده از پیش آماده شده کلیک نماییم و سپس گزینه greate را انتخاب کنیم ایجاد کتابهای کاری در Excel روش وارد کردن داده ها روش وارد نمودن داده ها و تایپ در اکسل همانند تایپ معمولی در محیط های سایر نرم افزارها می باشد فقط توجه شود که متن مورد نظر در سلولی که از قبل انتخاب نموده ایم تایپ می گردد روش وارد کردن داده ها افزودن سطر یا ستون جدید در برنامه excel اضافه کردن سطر یا ستون جدید با کلیک راست بر روی نام سطر یا ستون مربوطه امکان پذیر است و سپس باید گزینه insert را انتخاب نماییم افزودن سطر یا ستون جدید حذف سطر یا ستون حذف سطر یا ستون به همان طریق اضافه کردن سطر و ستون است یعنی ابتدا بر روی نام سطر یا ستون انتخابی کلیک راست کرده و سپس گزینه delete را انتخاب می نماییم حذف سطر یا ستون جابجایی سطر یا ستون در برنامه excel می توان جابجایی سطر یا ستون را با استفاده از paste , copy , cut انجام داد فقط توجه شود که برای کپی یا بریدن کامل یک سطر یا ستون و یا افزودن آن باید بر روی نام ستون یا سطر مربوطه کلیک راست نماییم آشنایی با Cut ،Copyو Paste جابجایی سطر یا ستون دستوارت Undoو Redo دستورات Findو Replace اگر در برنامه excel سلول های متعددی داشته باشیم که مثال بخواهیم در آن دنبال یک عبارت بگردیم و سپس آن عبارت را با یک لغت دیگر تعویض نماییم از گزینه find برای یافتن کلمه ، و از گزینه replace برای جایگزین کردن آن استفاده می نماییم دستورات Findو Replace مدیریت صفحات( Sheetها) ذخیره سازی فایل در 2010 Excel تنظیم اندازه سطرها و ستونها برای تنظیم اندازه سلول ها در برنامه excel می توان با استفاده از گزینه های height Rowو width Column از گزینه Format در منوی home استفاده نمود البته این کار را می توان با کلیک بر روی نام ستون یا سطر مربوطه و drag کردن موس بر روی کادر نام سلول ، انجام داد تنظیم اندازه سطرها و ستونها ادغام سلولها در Excel در برنامه excel می توان سلول ها را با یکدیگر ادغام و یکی نمود که این کار با استفاده از گزینه merge که در منوی home قرار دارد امکانپذیر است ادغام سلولها در Excel نحوه نمایش اعداد Format Number پیکربندی متن در Excel در برنامه excel پیکربندی مانند سایر نرم افزارها می باشد می توان فونت قلم و سایز آن ها همچنین ایتالیک بودن و زیرخط دار بودن آن را با استفاده از گزینه font که در منوی home قرار دارد انجام دهیم. f+shift+Ctrl نیز کلید میانبر این دستورات است پیکربندی متن در Excel کار با Styleیا فرمتهای آماده در برنامه excel می توان از سبک یا فرمت های آماده برای رسم جدول یا اشکال استفاده نمود کار با Styleیا فرمتهای آماده رسم نمودار یکی از مهمترین کاربردهای برنامه excel رسم نمودار می باشد که در این نرم افزار نمودارهای آماده گوناگونی موجود است ابتدا محدوده موردنظر برای رسم نمودار را با کلیک ماوس انتخاب کرده سپس گزینه chart از منوی insert را بر می گزینیم رسم نمودار رسم نمودار عوض کردن شکل نمودار این کار با کلیک راست بر روی شکل نمودار و انتخاب گزینه type chart change امکان پذیر است عوض کردن شکل نمودار عوض کردن شکل نمودار تغییر داده های نمودار در برنامه excel می توان محدوده مورد نظر برای رسم نمودار را عوض نمود و داده های جدیدی را برای رسم جدول انتخاب نماییم که این کار نیز با کلیک راست بر روی شکل نمودار و انتخاب گزینه data select و انتخاب محدوده جدید صورت می پذیرد تغییر داده های نمودار تایپ کردن عنوان برای نمودار در برنامه excel می توان برای نمودار های رسم شده ، عنوان و تیتر مشخص نمود و یا اینکه آن را تغییر داد و همچنین سایز و فونت قلم ها را نیز تغییر داد این تغییر را با دابل کلیک بر روی هر قسمت از نمودار می توان انجام داد. تایپ کردن عنوان برای نمودار تغییر فونت و سایز متن های نمودار تغییر اندازه نمودار کار با غلط یاب Checker Spell با غلط یاب Checker Spellدر برنامه excel می توان روی متون انگلیسی تسلط بیشتری داشته باشیم که از نظر امالیی، لغت درست تایپ شده باشد . گزینه غلط یاب Checker Spell بر روی منوی review قرار دارد کار با غلط یاب Checker Spell آشنایی با تصحیح کننده خودکار AutoCorrect غلط یاب Checker Spellدر برنامه excel متن را چک کرده و تصحیح کننده خودکار AutoCorrect متن جدید و صحیح را جایگزین متن قبلی )که با استفاده از غلط یاب آن را پیدا کرده بودیم( می نماید آشنایی با تصحیح کننده خودکار AutoCorrect استفاده از ابزار translate ابزار translate برای ترجمه کلمه انگلیسی نوشته شده در متن ، کاربرد دارد . که با استفاده از یک کادر مجزا در سمت راست صفحه excel ، کار ترجمه لغت انتخابی را انجام می دهد. استفاده از ابزار translate آشنایی با فرمولها برنامه excel دارای فرمول های از قبل آماده شده می باشد که برای کارهای محاسباتی استفاده می گردد در این برنامه یک منوی مجزا فقط برای فرمول ها و توابع داریم آشنایی با فرمولها فرمول نویسی استفاده از ابزار Fill ابزارFill که در منوی home قرار دارد دارای چهار گزینه به شرح زیر می باشد Up= سلول انتخابی را عینا در یک سلول باالتر کپی مینماید Down = سلول انتخابی را عینا در یک سلول پایین تر هم کپی مینماید Left = سلول انتخابی را عینا در سلول سمت چپ کپی مینماید Right = سلول انتخابی را عینا در سلول سمت راست باالتر کپی مینماید استفاده از ابزار Fill تنظیمات سلول های excel cell Formatدارای 6 tab مجزا می باشد که می توان آن را از منوی home و گزینه Format انتخاب نمود تنظیمات سلول های excel ابزار Filter اگر بخواهیم در یک جدول excel تنها مواردی از داده ها را به صورت انتخابی ، فقط داشته باشیم )مثال فقط درس ریاضی( می توانیم از امکانات filter استفاده نماییم که می توان آن را از منوی home و گزینه Filter sort انتخاب نمود ابزار Filter افزودن سربرگ و پاورقی footer ,Header برای افزودن سربرگ و پاورقی استفاده می گردد و در منوی insert قرار دارند افزودن سربرگ و پاورقی افزودن سربرگ و پاورقی برگشتن به نمای عادی برنامه چندین حالت برای نمایش جدول و داده ها در excel normal,page layout ,page break شامل که داریم preview میباشد . برای برگشتن به حالت اولیه نمایش صفحه باید حالت normal را انتخاب نماییم برگشتن به نمای عادی برنامه تنظیم صفحه با Setup Page برای کلیه تنظیمات صفحه در ماکروسافت آفیس همیشه از setup page استفاده می کنیم که می توانیم حاشیه چپ راست باال پایین و نوع کادر انتخابی )...A4-A3 )را تنظیم نماییم که می توان آن را از منوی home انتخاب نمود تنظیم صفحه با Setup Page تنظیم محدوده قابل چاپ ابتدا محدوده ای را که می خواهیم توسط پرینتر چاپ گردد را SELECT می کنیم و سپس با استفاده از گزینه ERIA PRINT میتوانیم محدوده چاپ را مشخص کرده و سپس با استفاده از گزینه PRINT از منوی FILE می توانیم محدوده چاپ را ببینیم تنظیم محدوده قابل چاپ پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن در Excel آشنایی با توابع و فرمولها در 2010 Excel در EXCEL می توانیم فرمول هایی را به صورت دستی همراه با عالیم جمع تفریق ضرب و تقسیم انجام دهیم که این کار پس از مشخص نمودن محل سلول مورد نظر برای درج فرمول با قرار دادن یک عالمت مساوی در خط فرمول نویسی امکان پذیر است • اولویت عالیم در این فرمول نویسی همانند محاسبات ریاضی به ترتیب با پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق می باشد آشنایی با توابع و فرمولها در 2010 Excel کپی کردن فرمول تابع sum در excel می توانیم ستون ها یا سطرها را با یکدیگر جمع نماییم که این دستور به صورت پیش فرض تحت عنوان تابع sum در نرم افزار قرار دارد تابع sum تابع مجموع sum تابع میانگین average- حداقل، حداکثر استفاده از تاریخ در توابع در Excel رسم جدول آماده در excel می توانیم از جداول آماده با فرمت های مشخص در نرم افزار استفاده نماییم ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب می نماییم سپس از گزینه TABLE استفاده نموده و جدول مورد نظر را بر می گزینیم رسم جدول آماده رسم جدول رسم و درج عکس و اشکال در excel می توانیم شکل و یا عکس درج نماییم و این کار با استفاده از دستور INSERT امکان پذیر است که می توان PICTURE ، CLIPART و... را به متن اضافه نمود رسم اشکال آماده درج تصویر ایجاد جلوه ویژه پس از انتخاب تصویر و دابل کلیک بر روی آن با استفاده از گزینه EFFECT ARTISTIC که در منوی FORMAT قرار دارد می توان جلوه های خاصی به تصویر داد. ایجاد جلوه ویژه نمودارهای Sparklines نمودارهای Sparklines برای رسم نمودار در یکی از سلول های نرم افزار EXCEL به کار می رود ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کرده سپس از منوی INSERT گزینه Sparklines را بر می گزینیم سپس محدوده مورد نظر برای رسم نمودار را مشخص می نماییم نمودارهای Sparklines ذخیره با فرمت PDFدر Excel اگر بخواهیم از فایل نمودارها و جدول ترسیم شده خود فایل ACROBAT تهیه کنیم با استفاده از گزینه AS SAVE از منوی FILE و انتخاب TYPE FILE به صورت PDF این کار را انجام می دهیم ذخیره با فرمت PDFدر Excel