روایت هایی پیرامون مکارم اخلاق

پنجشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۳۲ ق.ظ

روایت های پیرامون مکارم اخلاق


روایت هایی  پیرامون مکارم اخلاق


1)عبدالله بن بکیر نقل میکند که امام صادق فرمود: همانا ما دوست میداریم کسی را که:عاقل،فهمیده،بردبار،مدارا کننده،شکیبا،راستگو و باوفا باشد.

خداوند پیامبران خودرا به مکارم اخلاق ارسته کرده پس هر کس که دارای این اخلاق نیکو باشد خدایش را سپاس گذارد و اگر دارا نباشد از خداوند کمک و مسلت خواهد تا به انها ارسته شود گفتم :فدایت شوم مکارم اخلاق کدامند؟ 

فرمود: پرهیزکاری ،قناعت،صبر،شکر،حلم،حیا،سخاوت،شجاعت،غیرت،نیکوکاری،راستگویی و اداء امانت.


2)جابر بن عبدالله گفت: رسول خدا فرمود:

ایا خبر دهم شمارا از بهترین مردانتان؟

گفتند:اری، فرمود:بهتربن مردان شما شخص پرهیزکار،پاکیزه،بخشنده، پاک از الودگی شهوت و خوش گفتار و نیکی کننده به پدر و مادر است،و عیال و خانواده اش را درپناه دیگری قرار نمی دهد.


3)حسن بن محبوب گوید، امام صادق فرمود: خداوند راضی گشته که اسلام دین شما باشد،پس مصاحبت ان را با سخاوت و حسن خلق به خوبی به جای اورید.


4)امام صادق میفرماید که امیر المومنین  فرمود:ایمان بر چهار رکن و پایه استوار است:رضا به قضای خدا،توکل بر خدا،سپردن کارها به خدا و تسلیم امر خدا بودن.


5)عبدالله بن سنان از مردی از بنی هاشم روایت کرده که گفت: چهار چیز است که هرکه دارا باشد اسلامش کامل میگردد و اگر چه سر تا پا دارای لغزش باشد،نقصی به او نمیرساند و انها عبارتند از،راستی،حیا،حسن خلق و شکر.


6)شخصی به خدمت امام صادق امد و عرض کرد:ای فرزند رسول خدا  مرا از مکارم اخلاق خبر ده،حضرت فرمود :مکارم اخلاق این است که اگر کسی به تو ستم کرده،تو از او درگذری،و با خویشانی که قطع رحم نموده اند،ارتباط برقرار کنی و بر ان کسی که لطفش را از تو دریغ کرده داشته است ،بخشش نمایی و سخن را بگویی اگر چه به زیانت باشد.


7)جراح مداءنی گوید: امام صادق به من فرمود:تو را خبر دهم از مکارم اخلاق که عبارت اند از: گذشت نسبت به مردم،بهرمند ساختن برادر دینی در مال، و زیاد خدا را یاد کردن.


8)مفضل گوید: امام صادق فرمود: و بر شما باد به حسن خلق که انسان را به درجه روزه دار و شب زنده دار می رساند،و بر شما باد به حسن همسایگی  که خداوند  بران دستور داده است و بر شما باد به انجام فریضه ها و واجبات، و بر شما باد به این که از حرام های الهی دوری کنید.


9)امام صادق فرمود: برای خداوند چهرهایی است که انها را از خلق خود افریده است، و انها را برای قضای نیازهای برادرانشان قرار داده است، انان ستایش الهی را برای خود شکوه و مجد می دانند. و خداوند سبحان مکارم اخلاق را دوست می دارد و خداوند پیامبر خود را چنین مخاطب قرار داده است : " همانا تو دارای اخلاق با عظمتی هستی" (سوره قلم/4) که منظور سخاوت و حسن خلق است.


منبع:کتاب جهاد با نفس صفحه48تا51

مولف:شیخ حر عاملی

مترجم: حجت السلام حمید صالح ابولقاسمی

بازنگری:حجت السلام ابولفضل سبزی