پیدا کردن فایل ها و پوشه های مخفی شده

برای اینکه بتوانید فایل ها مخفی داخل کامپیوتر را ببینید باید در کامپیوتر در قسمت control panel روی folder option کلیک کرده و این بار تیک گزینه Show Hidden Files را زده و OK کنید. اکنون فایل های مخفی را می بینید: